Solceller

Grön solel från ditt eget tak

Gratis offert

Vad är egentligen solceller och hur fungerar dom? Är det lönsamt att installera solpaneler på taket? Hur länge håller dom? Ja, frågorna kan snabbt bli många och här i vår solcellsskola ska vi försöka reda ut de flesta frågor som brukar dyka upp.

 

Vad är solceller?

En solcell är i princip en halvledare, oftast bestående av kisel, som fungerar som en diod. När solljus träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad. Den här elektriska spänningen skapar energi i form av likström. Varje enskild cell ger upphov till en spänning som seriekopplas med andra celler till en hel solpanel. En solpanel kan bestå av olika många solceller. Panelens sammanlagda antal solceller ger dess slutliga spänning och effekt.

Hur fungerar en solanläggning?

I en komplett solanläggning har man seriekopplat ett antal solpaneler i så kallade strängar. Strängarna leder likströmmen vidare till växelriktaren som omvandlar likströmmen till växelström som vi både kan använda i våra hushåll direkt eller exportera ut på elnätet. Men i en komplett solanläggning finns det många fler detaljer en bara solpaneler och växelriktare. Monteringssystem, säkringar, arbetsbrytare, åskskydd och en rad andra komponenter är också viktiga beståndsdelar i en solanläggning.

 

Solenergi, bara en fluga?

Även om solenergin i dag bara står för lite drygt någon procent av Sveriges totala energiproduktion så är potentialen enorm. Enligt tre av fyra svenskar kommer solenergi att vara den främsta energikällan i framtiden och mycket talar för att det kan komma att bli just så. Det senaste året har den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige ökat med över 50%. Den senaste tiden skenande elpriser har blivit en varningssignal för många och solenergin är det absolut bästa alternativet för de allra flesta. Den är förnybar och till skillnad från vindkraft och bioenergi behöver den inte komma i konflikt med skydd av naturområden och biologisk mångfald.

 

Är solenergin bra för miljön?

Solenergi är en av de renaste energiformer vi känner till. Oändlig dessutom. Naturligtvis lämnar tillverkning och transporter ett visst klimatavtryck men det är minimalt i förhållande till vad de ger tillbaka i form av hållbar energiutvinning. Man brukar säga att det endast tar drygt två av en solcellsanläggnings beräknade livstid på 25 – 30 år för solcellerna att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka dem. När du investerar i en solanläggning gör du också en betydelsefull investering i miljön och kommande generationers framtid.

 

Är det ekonomiskt lönsamt?

Lönsamheten på en solanläggning diskuteras ständigt. Det enkla och korta svaret är att det är lönsamt. Men det är många faktorer som avgör HUR lönsamt det är. Ju större anläggning desto snabbare avkastning. Elpriserna är också en avgörande faktor i sammanhanget. Ju högre elpris desto snabbare betalar sig investeringen. Taktyp och omständigheter kring installationen spelar också roll. Höga höjder, många takvinkar samt materialkrävande montage, som ett tegeltak kräver, påverkar payofftiden negativt. En stor anläggning hos en lantbrukare med plåttak innebär det motsatta. Man brukar säga att ett villatak tar 8-12 år ar betala sig medan ett större lantbruk kan klara sig på 5-7 år. Det är som sagt många faktorer som spelar in. Sedan ska man komma ihåg att det absolut billigaste solsystemet på marknaden kanske inte är så lönsamt i längden. Kvaliteten på både produkter och installationen har en avgörande betydelse på hur länge systemet genererar energi.

 

Hur effektiva är solceller?

Det är flera saker som spelar in när vi ska ta reda på hur effektivt solceller är i Sverige. Våra årstider spelar stor roll. Sommartid producerar vi ofta ett överskott medan vi på vintern sällan kan tillgodogöra oss den energimängd som vi behöver. Sedan spelar takets lutning och väderstreck en avgörande roll. En tumregel är att en varje installerad kW i en anläggning genererar mellan 800-1100 kWh/år.

Här är en lista på faktorer som spelar roll för hur mycket el din solanläggning kan komma att producera.

  • Panelernas verkningsgrad
  • Solinstrålning på den plats du bor
  • Eventuell skuggning på panelerna från exempelvis skorstenar eller träd
  • Väderstreck
  • Taklutning
  • Snö eller smuts på panelerna