Stödtjänster

Med ett batterilager kan du vara med och stabilisera det svenska elnätet. Och tjäna pengar samtidigt.

Tjäna pengar på att stötta elsystemet

 För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Batterier i CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert. Läs mer om hur Currently har hjälpt stabilisera elnätet.

 

Anslut ditt batteri till Checkwatt

Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I dagsläget är det en mycket lönsam nyttjan av ett batterilager.

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Så här fungerar balanstjänsterna!

Batteriägare: Batteriägaren ansluter sitt batteri till CheckWatts balanstjänst och får i ersättning en kontinuerlig intäkt.

Checkwatt: Balanstjänsten stödjer det svenska elnätet med en frekvensreglering och ser till att elnätet alltid är i balans.

Balansansvarig: Balansansvariga elhandlare har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnätet för att säkerställa balans mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska kraftnät: Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är en systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

 

Hur mycket kan jag tjäna på flexmarknaden?

Räkna ut din ersättning!

Med våra villabatterier kan vi minska återbetalningstiden på hela din solanläggning radikalt. Har ni redan en solanläggning men vill sätta in enbart batterier räknar man idag med att batterierna kan vara betalda inom 2 år. Med ett batteri på 10 kW har du möjlighet att årligen tjäna så mycket som 53 000 SEK. Tryck på länken nedan och räkna själv ut på Checkwatts sida vad en solanläggning kan ge årligen.

Räkna ut din ersättning

Jag vill bli kontaktad om batteri

Vi är CheckWatt partner!

Solenergi Sverige är nu officiell servicepartner till CheWatt. Det innebär att vi säljer och förmedlar CheckWatts alla tjänster på flex- och stödtjänstmarknaden