Kunduppgifter

När ni signerat orderbekräftelsen behöver vi följande uppgifter för att påbörja arbetet med att installera er solanläggning. Vi kommer sedan att göra en föranmälan till er nätägare. I vissa fall kräver nätägaren en signerad fullmakt. I de fallen kontaktar vi er för påskrift.

Adress