VARMVATTEN

MED SOLCELLER

ANVÄND ÖVERSKOTTSEL OCH SPARA PENGAR

Solcellsanläggningar är mångsidiga. Solelen som genereras kan användas flexibelt i hela hushållet. Värm vatten som kan användas för dusch och bad eller för uppvärmning. På så sätt kan du använda så mycket av din egen solel som möjligt och sänka energikostnaderna ytterligare.

Använd mer solel

Istället för att solelsöverskottet matas ut i elnätet använder du den själv för att bereda varmvatten. Det sänker dina energikostnader.

Skona värmesystemet

Förläng värmesystemets livslängd eftersom du kan stänga av det helt på sommaren. Det sparar också pengar.

Bli mer självförsörjande

Bli mer självförsörjande och skona klimatet – Använd så mycket som möjligt av din solenergi.

ANVÄND MER EGENPRODUCERAD SOLEL

Elen som produceras på ditt tak är på många sätt gynnsammare än elen från elnätet. Sänk energikostnaderna långsiktigt genom att använda så mycket egen solel som möjligt. Beroende på anläggningens storlek använder ett genomsnittligt hushåll 20–40 % av den egenproducerade solelen.

Om du använder överskottselen för att bereda varmvatten eller för uppvärmning matar du ut mindre ström i elnätet. Så kan du höja din egenförbrukning till över 60 %. Därmed behåller du mer av din egenproducerade solel, skickar ut mindre el i det offentliga elnätet och sparar pengar.

STRÖM FRÅN SOLENERGI TILL LUFTKONDITIONERINGEN

Det är för övrigt inte bara för uppvärmning som solenergi är både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt, utan även för kylning. När din luftkonditionering går för högtryck under varma och soliga dagar producerar samtidigt din solcellsanläggning särskilt mycket ström, som kan användas för att driva luftkonditioneringen.

VÄRM HUSET MED SOLEL

Din solcellsanläggning kan bidra till uppvärmningen av huset, oavsett om det annars värms med värmepump, pellets, olja eller gas. Så fort det finns ett överskott av solel kan det användas för uppvärmning.

På så sett kan du stänga av värmen helt under sommaren och behöver inte aktivera värmesystemet bara för att bereda varmvatten. Det sänker energikostnaderna och förlänger livslängden hos ditt uppvärmningssystem

VÄRMEPUMPAR OCH SOLENERGI – DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN

Den perfekta kombinationen när det kommer till värme från solenergi är för övrigt en kombination av en värmepump och vår Fronius ohmpilot:

Värmepumpen är högeffektiv och kan skapa en tillgänglig strömandel på upp till 5 gånger i värme. Den snabba förbrukningsregleraren Fronius ohmpilot kan därför redan med mycket små strömmängder styra värmestaven i din varmvattenberedare eller ackumulator. Det gör att enheten kan hålla en konstant hög temperatur i varmvattenberedaren med hjälp av överskottsström från solenergi. Det leder till färre korta påslagningar och avstängningar för värmepumpen, vilket ger längre livslängd.

En solcellsanläggning genererar grön och billig ström. Med ett genomtänkt solcellssystem och smart energistyrning kan du använda mesta möjliga av den egenproducerade elen på ett flexibelt sätt.

Med Fronius får du allt detta. För det första får du i Fronius Solar.web ett överskådligt onlineverktyg som hjälper dig att förstå och optimera energiflödena.

För det andra får du tillgång till vårt stora nätverk av välutbildade och certifierade partnerinstallatörer.

Våra Fronius System Partner erbjuder individuell och kompetent rådgivning och finns där för dig även när solcellsanläggningen har installerats.