Smart Energi

Mer än bara energikälla

En modern solanläggning är långt mycket mer än att bara skapa energi av solstrålarna. Idag kan du automatisera energiflödena på ett mycket smartare sätt än tidigare. Exempelvis går det att styra överskottselen till olika förbrukningsområden i stället för att sälja ut elen om det skulle vara ofördelaktigt ekonomisk.

Sälj överskottet

När elmarknadens pris pekar uppåt är det läge att sälja överskottet

Fyll på solbatteriet

Vid lågt elpris är det ekonomisk mer fördelaktigt att spara energin till egenkonsumtion

Ladda bilen

Vår laddbox håller reda på när priset är mest fördelaktigt för att lada bilen

Värm vatten

Styr överskottet till varmvattenberedaren och lagra energin när det passar bäst

Full kontroll i Solarweb

I mjukvaran solarweb har du full koll på allt från solproduktion till elbilsladdning. Med en egen energiräknare, smartmeter, kan du även läsa av din förbrukning. När du integrerat laddbox, batterier och kanske varmvattenberedning kan du följa men även vara med och styra energiflödet. På så sätt får du ett slimmat och ekonomiskt mycket kraftfull modernt verktyg som kommer att spara väldigt mycket pengar på sikt.

Växelriktaren – hjärnan i energisystemet

Våra växelriktare håller reda på din solelsproduktion och kan balansera energiflödet mot både ditt förbrukningsbehov och priset på marknaden. Vi har av flera skäl valt att enbart arbeta med växelriktare tillverkade i Europa. Fronius (Österrike) och Ferroamp (Sverige). Kvalitet, service och support är på en helt annan nivå. Men det finns andra, allt mer aktuella, aspekter som vi väger in. Förutom att alstra el är växelriktaren en i princip tänkande elektronisk enhet som förser tillverkningslandet med digital information. Många gånger känslig information och faktiskt verktyg att kunna styra energiproducerande enheter i det Svenska elnätet.

Vad är egentligen solceller?

Vad är det som gör att vi kan utvinna elektrisk ström från våra solpaneler? Hur håller man reda på när man förbrukar eller säljer elen? Frågorna kan bli många när man ska skaffa solanläggning. Lär dig det mesta i vår solcellsskola.

SÅ FUNGERAR SOLCELLER