LAGRA SOLENERGI

FÖR FLEXIBEL FÖRBRUKNING

SOLEL – ÄVEN NÄR SOLEN INTE SKINER

Med en solcellsanläggning genererar och använder du egen solel när solen skiner. Med ett batteri har du alltid tillgång till din egenproducerade el när den behövs – även på morgonen och kvällen när inte solen skiner.

Smarta energiflöden

Sänk strömkostnaderna – Använd mer egen solel, bli mindre beroende av nätet och spara pengar.

Bli mer självförsörjande

Bli mer självförsörjande – Ett batteri gör dig oberoende av stigande elpriser.

Säkra strömförsörjningen

Säkra strömförsörjningen – Om strömmen försvinner försörjer du dig ändå med solel från batteriet.

ANVÄND SOLEL ÄVEN PÅ NATTEN

Solcellsanläggningar producerar ström hela dagen när solen skiner. I ett typiskt hushåll är strömförbrukningen allra högst under morgonen och på kvällen. Alltså precis när ingen egen ström produceras.

Använd så mycket egen solel som möjligt istället för dyr nätström genom att antingen anpassa din egen energiförbrukning till solen eller spara solenergi till senare.

AKUT STRÖMFÖRSÖRJNING VID ELAVBROTT

De flesta solcellsanläggningar frånskiljs och stängs av automatiskt från elnätet vid strömavbrott.

Men med en växelriktare för nödförsörjning och ett batterilager fortsätter solcellsanläggningen fungera även när den är frånskild från nätet, och du får fortsatt försörjning med egen energi även under strömavbrott.

NYA TOPPBETYG FÖR FRONIUS OCH BYD

Fronius växelriktare är kända för sin kvalitet och driftsäkerhet. År efter år tar de hem prestigefyllda priser för kvalitet och prestanda. Kinesiska BYD är en av världens största batteritillverkare. I 2022 års batteriinspektion analyserades och jämfördes energieffektiviteten hos 21 olika batterisystem. Precis som i fjol återfinns Fronius och BYD i den absoluta toppen, med en första- och en andraplats i de två testkategorierna. Fronius var därmed den enda tillverkaren av hybridväxelriktare som nådde den högsta effektivitetsklassen i båda kategorierna.

VAD UTMÄRKER ETT BRA BATTERI?

Efter många års erfarenhet vet vi vad solcellsanläggningar och batterier kräver.

Samspelet mellan batteriet och växelriktaren är extra viktigt. Bara när de två delarna samverkar smidigt kan du använda egen solel så flexibelt och effektivt som möjligt. Det gäller i ännu högre grad vid strömavbrott.

Fronius växelriktare kombinerade med högklassiga batterier möjliggör flexibel laddningsstyrning: Möjligheten till parallella energiflöden gör att hushållet exempelvis kan försörjas med solel samtidigt som ett batteri laddas. Du kan också välja mellan två nödströmsvarianter och kan när som helst utöka Fronius-systemet med fler moduler. En solcellsanläggning med batteri är den perfekta basen för en framtidssäker energiförsörjning.

HUR STORT BATTERI SKA JAG HA?

Batteriets storlek beräknas individuellt efter strömbehovet. Med rätt batteri kan du försörja dig till 85 % med egen solenergi.
Det betyder lägre energikostnader och ökat energioberoende.

Batteristorleken beror på denna tumregel:

 

HUSHÅLL MED MEDELHÖG DAGLIG STRÖMFÖRBRUKNING

X kWh årlig strömförbrukning/1000 x 1,2 = __ kWh batterikapacitet

 

HUSHÅLL MED LÅG DAGLIG STRÖMFÖRBRUKNING

X kWh årlig strömförbrukning/1000 x 1,5 = __ kWh batterikapacitet

Är du intresserad av ett solcellssystem med batteri?
Våra Fronius System Partner hjälper dig gärna med att förverkliga dina önskemål.

Nödströmslösning

Om strömmen går eller nätet fallerar

Enwitec Nätfrånskilningsbox

Många anser att vi går mot en osäkrare framtid när det gäller hur till exempel elnätsystemets stabilitet kommer att se ut. Vi kan idag erbjuda en nätfrånskiljningsbox från Enwitec som tillsammans med Fronius batteripaket ser till att du kan tillgodogöra dig energin från din solanläggning och batterier även om elnätet går ner.

Vid strömavbrott kopplar växellådan på ett säkert sätt bort det anslutna solcellssystemet och konsumentdistributionen från det allmänna elnätet och förser samtidigt kunden med en reservströmsförsörjning.

Kompatibel med Fronius Energy Package- Energy Storage System.

Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus Symo Hybrid 3.0-3-S/4.0-3-S/5.0-3-S Fronius Smart Meter TS65A-3 integrerad