Stödtjänster i Falköping

Med ett batterilager kan du vara med och stabilisera det svenska elnätet. Och tjäna pengar samtidigt

Anslut ditt batteri till CheckWatt

Nu kan du som villaägare eller näringsidkare i Falköping ansluta ditt batteri till CheckWatts stödtjänst. Vi är glada och stolta över att vara servicepartner till CheckWatt och kan därför erbjuda både batteripaket till riktigt bra pris och enkelt få dig som kund ansluten till en lönsam stödtjänst.

 

Stödtjänster för privat och kommersiellt bruk i Falköping

För villan

Du som bor i villa i Falköping kan enkelt ansluta dig till CheckWatts stödtjänst, och vi hjälper dig hela vägen. Vi har batteripaket från 5 kWh hela vägen upp till 33 kWh.

Med ett batteri kan du minska återbetalningstiden på din solanläggning med flera år. Kompletterar du med ett batteri till en redan befintlig solanläggning kan det vara betalt redan inom 2 år. Vid anslutning av ett batteri på 10 kWh mot CheckWatt man du tjäna upp till 30 000 kr på ett år. Följ länken för att se hur mycket du kan tjäna!

Räkna ut din ersättning

Jag vill bli kontaktad om batteri

För verksamheten

Frekvensmarknaden är inte begränsad till privata resursägare, utan är också ett givet alternativ för företag och lantbrukare i Falköping att öka sin omsättning och sänka sina kostnader. Vi har batterilösningar från 50 kWh som är perfekta för kommersiellt bruk, och beräknas att över ett år generera så mycket som 260 000 kr.

Ersättningen på från stödtjänster på ett batteri av den här storleken är såpass hög att man kan räkna med att batteriet har betalat för sig självt redan efter ett par år, och är sedan ren vinst. Följ länken nedan för att se vad du kan tjäna på ett batteri.

Räkna ut din ersättning

Jag vill bli kontaktad om batteri

Tjäna pengar med en stödtjänst

Det svenska elnätet är ett känsligt system och behöver konstant ligga på en jämn frekvens. För att göra detta har Svenska Kraftnät avtal med olika typer av stödtjänster. Ett exempel är CheckWatt som genom sitt nätverk av batterier som länkas samman över hela landet – ett slags virtuellt kraftverk – kan tillföra eller ta ut energi från nätet vid behov.

Bor du i Falköping kan du bli batteriägare och hyra ut ditt batteri till CheckWatts stödtjänst. På så sätt blir du mycket förmånligt ersatt för den kraft ditt batteri tillför till nätet. Så kombinerar du lönsamhet och nytta utan att behöva göra någonting själv.

Så här fungerar stödtjänsterna!

Batteriägare: Batteriägaren ansluter sitt batteri till CheckWatts balanstjänst och får i ersättning en kontinuerlig intäkt.

CheckWatt: Stödtjänsten stärker det svenska elnätet med en frekvensreglering och ser till att elnätet alltid är i balans.

Balansansvarig: Balansansvariga elhandlare har ett avtal om balansansvar med Svenska Kraftnät för att säkerställa balans mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska Kraftnät: Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som är en systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.